Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 21 2020

xwyczesanagitarax
7603 56c1
5G (fifth-generation cellular wireless)
Reposted fromrubinek rubinek viahrafn hrafn
xwyczesanagitarax
Lubię robić w glowie absurdalne listy smaków i widoków, którymi chcialbym sie podzielić, nie mogąc przekazać ich tu i teraz. 
Reposted fromhrafn hrafn
xwyczesanagitarax
1829 fc32
Reposted fromkarmaflimmern karmaflimmern viaMartwa13 Martwa13
xwyczesanagitarax
Wszystko staje się trudne, kiedy się chce posiadać różne rzeczy, nosić je ze sobą i mieć je na własność. A ja tylko patrzę na nie, a odchodząc, staram się zachować je w pamięci. I w ten sposób unikam noszenia walizek, bo to wcale nie należy do przyjemności.

Tove Jansson, Kometa nad Doliną Muminków (Włóczykij)
xwyczesanagitarax
1819 8873 500
Reposted fromeffic effic viacorvax corvax
xwyczesanagitarax
6033 c7af

Would love to be. 
Reposted fromstormymind stormymind viacorvax corvax
xwyczesanagitarax
Chciałbym dotrzeć do tego, co w centrum spokojne i ciche. Ale co jeśli to w ogóle we mnie nie istnieje? 
Reposted fromhrafn hrafn
xwyczesanagitarax
"Nie mogę uwierzyć, że tak normalnie wyglądam na zewnątrz, choć w środku mam kompletne pobojowisko". 
~ Suzanne Collins
Reposted fromhrafn hrafn
xwyczesanagitarax
...balansuję wciąż pomiędzy pragnieniami zupełnej samotności, by czytać i pracować, a tak wielką potrzebą ludzkich gestów i słów.

— Sylvia Plath
Reposted fromolund olund viahrafn hrafn
xwyczesanagitarax
2912 1e37 500
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viahrafn hrafn
xwyczesanagitarax
Możesz się schować ze strachu. Albo żyć po swojemu.
— Gayle Forman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viahrafn hrafn

January 20 2020

xwyczesanagitarax
6263 0fc7
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer
xwyczesanagitarax
Chciałbym móc nie bać się, że znow ktos weźmie mnie za zbyt miekkiego, kalekiego nie tylko emocjonalnie kretyna. Boję się, że nigdy mie wyjdę zza tego muru, jakim otaczam się teraz. 
Reposted fromhrafn hrafn
xwyczesanagitarax
5678 0991 500
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viasmaller smaller
xwyczesanagitarax
Są dni, które proszą się o dłuższą drogę do domu.
Reposted fromoleanna oleanna viasmaller smaller
xwyczesanagitarax
Pamiętaj, każdego dnia możesz zrobić coś, aby zbliżyć się do swojego marzenia lub możesz nie robić niczego. W każdym przypadku podejmujesz decyzję.
— Autor nieznany
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasmaller smaller
xwyczesanagitarax
Nie chodzi o moment, w którymś ktoś uznał, że jesteś za gruby, za stary, za głupi, za płytki, za wrażliwy, za dziwny, za wysoki, za niski, za religijny, za brzydki, za emocjonalny, zbyt mocno skrzywdzony albo zbyt wykolejony, żeby można cię było pokochać. Chodzi o moment, w którym mu uwierzyłeś.
— Regina Brett
xwyczesanagitarax
Zaczynam czuć sympatię. Zaczynam lubić te rozmowy. I znowu ta bariera w glowie i lęk- a co, jeśli się uzależnisz? A co, jeśli tp ustanie? Muszę nauczyć się po prostu tym cieszyć. Drobiazgiem w ciągu każdego już dnia. Dzień dobry i dobranoc padającym z oddali. Słowem, ktore w swej naturze jest ulotne, ale ma jednak wielką moc, gdy kładzie cien na sercu. 
Reposted fromhrafn hrafn viaheavencanwait heavencanwait
xwyczesanagitarax
7640 d00a 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viacorvax corvax
xwyczesanagitarax
9891 e5e6 500
Reposted fromBourbonBlues BourbonBlues viacorvax corvax
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl