Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 24 2020

xwyczesanagitarax
Nie mam z kim pogadać, ponarzekać , jak bardzo źle się czuję, I bardzo się boję, głupia panika, 
Reposted fromSkydelan Skydelan viaheavencanwait heavencanwait
xwyczesanagitarax
Reposted fromkarmacoma karmacoma viamaybeyou maybeyou
xwyczesanagitarax
0739 74b5 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaseaweed seaweed
xwyczesanagitarax
9993 6962
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaseaweed seaweed

January 23 2020

xwyczesanagitarax
Chcę, żeby było już w porządku. Żeby mozna było lekko oddychać w półuśmiechu. 
Reposted fromhrafn hrafn
xwyczesanagitarax
Wcale nie chcę uciekać, podnosić gardy, zbroić się i szukać dziury w całym.  Moze wystarczy stanąć w miejscu, owinąć się tym ciepłem i czekać, co przyniesie rozwój wypadków. 
Reposted fromhrafn hrafn
xwyczesanagitarax
Dziś w nocy znów miałam ten sen, w którym umieram w górach. Jednak tym razem było inaczej czułam niepokój a może i nawet strach.
W ten weekend znów w góry :) Oby bez niespodzianek.
xwyczesanagitarax
4258 e613 500
A Great Mass
Reposted fromhrafn hrafn
xwyczesanagitarax
Reposted fromFlau Flau viahrafn hrafn
xwyczesanagitarax
4871 77db 500
Reposted fromNocephya Nocephya viaikari ikari

January 22 2020

xwyczesanagitarax
Chodź zabiorę Cię ze sobą w góry.
Chodź pokażę Ci tam chmury...
Reposted byMartwa13 Martwa13
xwyczesanagitarax
" - Czasem boli. Czasem napierdala tak mocno, że nie można znaleźć sobie miejsca. Świat tak boli. Głowa. Serce. Człowiek."      Kaja Kowalewska
Reposted fromhrafn hrafn
xwyczesanagitarax
7213 9511 500
xwyczesanagitarax
7098 f1a3 500
Uniform Encounter, by Oscar Vargas
Reposted fromnulaine nulaine viacarmenluna carmenluna
xwyczesanagitarax
4104 3dbb
Moja droga...
Reposted byhashteisei
xwyczesanagitarax
4039 b66a
Jazz
Reposted bySilentRuleCharmaquestpsygatem4r1omrpaf

January 21 2020

xwyczesanagitarax
Gdybym tylko nie miał złych snów na jawie. 
Reposted fromhrafn hrafn
xwyczesanagitarax
Reposted fromSilentRule SilentRule
xwyczesanagitarax
4106 23c1 500
Reposted fromFlau Flau viahrafn hrafn
xwyczesanagitarax
4150 28a5 500
Reposted fromkrzysk krzysk viahrafn hrafn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl