Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 26 2020

xwyczesanagitarax
1980 5288

wszystkie naprawdę wielkie idee rodzą się, gdy chodzimy - Fryderyk Nietzsche
xwyczesanagitarax
Jeśli jest góra - to trzeba na nią wejść. Jeżeli woda - przepłynąć. Jeśli cierpienie - to je milcząco znieść. Jeżeli człowiek - nie minąć. 
— Jerzy Połomski "Kodeks"
Reposted fromlovvie lovvie viahrafn hrafn
xwyczesanagitarax
Nie hoduj w sobie więcej niż możesz połknąć: miłości, uniesień czy nienawiści
— Charles Bukowski
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viahrafn hrafn
xwyczesanagitarax
Ostatnie trzy miesiące żyję na odpierdol.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
xwyczesanagitarax
Jestem niestety zawsze przekonany, że ludzie naprawdę mają na myśli to, co mówią i czuję się bardzo dotknięty, gdy stwierdzę, że kłamią albo bawią się moim kosztem.
— Tove Jansson "Pamiętniki Tatusia Muminka"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
xwyczesanagitarax
4105 a0d5
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viahrafn hrafn
xwyczesanagitarax
xwyczesanagitarax
5480 830a
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viasoftboi softboi
xwyczesanagitarax
0226 203a 500
Sztuczne Fiołki

May 25 2020

xwyczesanagitarax
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viahrafn hrafn
xwyczesanagitarax
8548 ff29 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
xwyczesanagitarax
8609 df44 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
xwyczesanagitarax
8625 e38c 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
xwyczesanagitarax
8627 10bd 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
xwyczesanagitarax
8634 034f 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
xwyczesanagitarax
8638 69df 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
xwyczesanagitarax
8643 524e 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
xwyczesanagitarax
5677 4da0 500
Reposted fromSilentRule SilentRule viahrafn hrafn
xwyczesanagitarax
1374 5a71 500
Reposted fromfeegloo feegloo viahrafn hrafn

May 24 2020

xwyczesanagitarax
3081 ec67
Reposted fromlittlepleasure littlepleasure viahormeza hormeza
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...