Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 15 2017

0104 d97c 500

earsplittingtrumpet:

from R. Kikuo Johnson’s Night Fisher

Reposted fromdreamfulartist dreamfulartist viaZoonk11 Zoonk11
xwyczesanagitarax
czemu już nie walczysz?
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
xwyczesanagitarax
5643 699a
Nicola Samori
Reposted fromNajada Najada viaZoonk11 Zoonk11
xwyczesanagitarax
Reposted fromkrzysk krzysk viacorvax corvax
xwyczesanagitarax
Wciąż dręczyła się pytaniem, co nie tak było z jej życiem, że wszystko szło inaczej, niż powinno.
— Andreas Franz, Śmiertelna dawka
0105 dddb 500

dtnart:

eternal journey

a journey with no beginning or end in sight

xwyczesanagitarax
Reposted fromkrzysk krzysk

August 14 2017

xwyczesanagitarax
Przecież, nic Cię tu nie trzyma, możesz ruszyć w swoją wymarzoną podróż.
Świat jest taki mały musisz go zwiedzić.
— Najtrudniej zrobić pierwszy krok.
Reposted byPicki91 Picki91
Posiadam szczególny talent do rozmyślania nad ponurą stroną życia, wyciągania z niej najgłębszej goryczy i smakowania jej; zbadawszy ją tak do cna, wiedziałem, jak najskuteczniej znęcać się nad sobą.
— Hans Christian Andersen — Baśń mojego życia
(via fuckingartistic)
4562 3358
Reposted fromamatore amatore vianezavisan nezavisan
xwyczesanagitarax
Dziś pod namiot na Mazurach.
W weekend w Bieszczady.
Czas zacząć żyć!
xwyczesanagitarax
xwyczesanagitarax
Zabroń mi czegoś, a zrobię to z podwójną przyjemnością.
xwyczesanagitarax
xwyczesanagitarax
"Z uparciem się staram wyjść ze swojej nory do ludzi więc jestem gotów na poświecenie" - no i leżę, wstawać mi sie nie chce, ojapierdole 
Reposted fromdygoty dygoty viaPoranny Poranny
xwyczesanagitarax
2267 6a6c 500
komu w drogę, temu góry.
~ ja
Reposted fromcorvax corvax
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl