Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 10 2017

xwyczesanagitarax
przyjdź, dobrze? zostawię drzwi otwarte.  razem łatwiej zasypiać.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
xwyczesanagitarax
xwyczesanagitarax

August 09 2017

xwyczesanagitarax
Reposted frombasara basara viaPoranny Poranny
xwyczesanagitarax

Przyciągnął ją do siebie i pocałował.

Niektóre rzeczy trzeba zrobić, nawet jeśli jest to zły pomysł.

— Miasto Upadłych Aniołów
Reposted fromgabrysiowa gabrysiowa viamy-whole-self my-whole-self
xwyczesanagitarax
2365 1382
Reposted fromtohuwabohu tohuwabohu viamy-whole-self my-whole-self
xwyczesanagitarax
1672 db6a
Reposted frombjureczko bjureczko viakrzysk krzysk
xwyczesanagitarax
Jednak można bać się miłości.
— Można

August 07 2017

xwyczesanagitarax
Mówią wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej.
Chyba nie u mnie.
Reposted bynaturalgingerBloodEve

August 01 2017

6335 bb0c 500

steerpike:

Tove Jansson - The Moomins and The Great Flood

Reposted fromsol-mineur sol-mineur viacorvax corvax
xwyczesanagitarax
Yyy kangura zabił jebany!
— ...

July 31 2017

xwyczesanagitarax
Reposted fromFlau Flau viaataszka ataszka
xwyczesanagitarax
Na szarość naszych nocy
na naszą bezimienność
na szarość i nijakość
jutrzejszych naszych marzeń
na twarzy przezroczystość
na twarze bez wyrazu
na nasze oddalenie
na naszą nieobecność
i losów obojętność
listek iskierkę cieni
jak kotwicę
wbij w nasze serce
Reposted fromMaryiczary Maryiczary

July 30 2017

xwyczesanagitarax
4583 518f
Reposted fromcocomove cocomove viagdziejestola gdziejestola
xwyczesanagitarax

Wszystko trafił chuj.

- przeszłość, przyszłość, teraźniejszość. 
xwyczesanagitarax
2240 0cb7
Reposted fromtfu tfu viaMaryiczary Maryiczary
xwyczesanagitarax
6076 d76d 500
Reposted fromhagis hagis viaponurykosiarz ponurykosiarz
xwyczesanagitarax
3616 6162 500
xwyczesanagitarax
5967 612c 500
Reposted fromhagis hagis viacorvax corvax
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl