Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 17 2017

xwyczesanagitarax
8013 7a5e 500
Paraolimpijczyk w basenie.
Reposted fromSzczurek Szczurek
0256 645f 500
Reposted fromirmelin irmelin viakrzysk krzysk

July 16 2017

xwyczesanagitarax
Switzerland by Ben Roberts
Reposted fromlifeless lifeless viapulchritudo2 pulchritudo2
xwyczesanagitarax
xwyczesanagitarax
xwyczesanagitarax
03:30 to był miły wieczór.
Reposted byponurykosiarz ponurykosiarz

July 14 2017

xwyczesanagitarax
0879 9ba6 500
A
Reposted bykmjalliwantisyou
xwyczesanagitarax
czujesz się głupio kiedy pytają co słychać?
Reposted fromthesmajl thesmajl viaPicki91 Picki91
xwyczesanagitarax
Reposted fromworst-case worst-case viaPicki91 Picki91
xwyczesanagitarax
Jeden telefon, pakuję się i wyjeżdżam.
Może to kolejne próby ratowania siebie?
xwyczesanagitarax
xwyczesanagitarax
9651 3b61
xwyczesanagitarax
Bo jak można być z kimś tak kłopotliwym? Tak cholernie porąbanym [...] Faceci nie chcą dziewczyn z zaburzeniami lękowymi. Chcą niekłopotliwych, zadowolonych dziewczyn, które dużo się śmieją.
— Krąg
Reposted fromloveorhate loveorhate viagdziejestola gdziejestola
xwyczesanagitarax
Zachowaj spokój.
Reposted bynezavisansanitas
xwyczesanagitarax
lullaby
was not supposed to make you cry
Reposted fromMaryiczary Maryiczary

July 13 2017

xwyczesanagitarax
- Jak się czujesz?
- Całkiem stabilnie :)
- Nie okłamuj mnie ;(
— Dziś było dobrze...
xwyczesanagitarax
(...) nie sądzę, żebym należał do tej kategorii ludzi, którzy są gotowi żyć i zarazem w każdej chwili cierpieć. 
— Vincent Van Gogh
7910 730c
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viagdziejestola gdziejestola
2756 e11a 500
xwyczesanagitarax
1676 f955 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl