Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 13 2017

xwyczesanagitarax
9760 fc9b
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
0390 2950 500

catmota:

Malá Surovost  (1958)  

Karel Nepraš

Reposted fromantiprodukt antiprodukt viaSzczurek Szczurek
0391 e132 500
Reposted fromantiprodukt antiprodukt viaSzczurek Szczurek
xwyczesanagitarax
5770 a42c
xwyczesanagitarax
5577 925d
Reposted fromarwen arwen viagdziejestola gdziejestola
xwyczesanagitarax
xwyczesanagitarax
0438 2957
Reposted fromcalifornia-love california-love viagiselle giselle
xwyczesanagitarax
Mam dwie dusze, jedną, która płacze, i drugą, która się śmieje. Ta szamotanina nastrojów to jestem ja
— Agnieszka Osiecka
xwyczesanagitarax
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
xwyczesanagitarax

“Kto powiedział, ze noc jest od spania? Nie, nie, proszę państwa, noc jest właśnie od niszczenia sobie życia. Od analiz tego, co było już i tak zanalizowane milion razy. Od wymyślania dialogów, na które i tak nigdy się nie odważymy. Noc jest od tworzenia wielkich planów, których i tak nie będziemy pamiętać rano. Noc jest od bólu głowy do mdłości, od wyśnionych miłości”.

— Éric-Emmanuel Schmitt
xwyczesanagitarax
8463 fb5a 500
2 lata temu. To były wyprawy...
Reposted byMaryiczaryczoowypierdalac
9278 b6b6 500
Reposted fromwestwood westwood viaWlodara Wlodara
3084 2424 500

kenobi-wan-obi:

Full Hunter’s Moon over Tyn Church in Prague

“Yesterday’s full moon, shortly after sunset, rising over the illuminated Tyn Church in the Old Town. Right in time for Halloween! One of my favorite angles to watch the moonrise from.” - David Tschorn

Reposted fromerithe erithe viaPoranny Poranny

July 12 2017

xwyczesanagitarax
xwyczesanagitarax
xwyczesanagitarax
xwyczesanagitarax
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
xwyczesanagitarax
8826 c71f
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
xwyczesanagitarax
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
xwyczesanagitarax
3632 dbce 500
Reposted fromnothingforyou nothingforyou viayanek yanek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl