Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 12 2017

xwyczesanagitarax
Reposted fromFlau Flau viayanek yanek
xwyczesanagitarax
-Dlaczego nie pozwolisz nikomu się do siebie zbliżyć?
-Ponieważ, takie chwile są piękne gdy trwają.
Gdy już miną są złe.
— Ultraviolet
Reposted fromazazel azazel
xwyczesanagitarax
Teraz żyje z dnia na dzień, nie robiąc niczego nadzwyczajnego - czyta książki, rozmyśla, chodzi na spacery, ogląda filmy, śledzi, co się dzieje na świecie. Innymi słowy, odpoczywa, ale jest to dziwny rodzaj odpoczynku, nerwowy spokój.
— Paul Auster - Sunset Park
Reposted fromMissMurder MissMurder viagogullo77 gogullo77
xwyczesanagitarax

oddychaj głęboko.

Reposted fromMaryiczary Maryiczary
xwyczesanagitarax
6071 33d8 500
Reposted frommoomins moomins
xwyczesanagitarax
Nie masz pojęcia... Tu się tak niewiele dzieje. A my tak dużo marzymy...
— Tove Jansson
Reposted frompesy pesy viaMaryiczary Maryiczary
xwyczesanagitarax
Wszyscy zgodnie orzekli, że nigdy nie będą brali ze sobą żadnych map, bo najciekawsze są podróże w nieznane.
— Tove Jansson
Reposted frompesy pesy viaMaryiczary Maryiczary
xwyczesanagitarax
5911 e350
Reposted frominfinitearms infinitearms viaMaryiczary Maryiczary
xwyczesanagitarax
Tyle było rzeczy do omówienia, że oboje zamilkli.
— Tove Jansson
Reposted frompesy pesy viaMaryiczary Maryiczary
xwyczesanagitarax

Muminki

Bobek do Małej Mi:
- Poczęstowałbym cię cukierkiem, ale się boję.
- Czego się boisz?
- Że weźmiesz.
Reposted fromlynka lynka viaMaryiczary Maryiczary
xwyczesanagitarax
7781 b5d2
Reposted fromwhiteicetea whiteicetea viaMaryiczary Maryiczary
xwyczesanagitarax
1361 98cb
Reposted fromFavCartoons FavCartoons viaMaryiczary Maryiczary
xwyczesanagitarax
6912 2fcb 500
Reposted frompesy pesy viaMaryiczary Maryiczary

July 11 2017

xwyczesanagitarax
Lift me up
xwyczesanagitarax
– Wreszcie zaraz skończy się ta cała sraka.
– Ma Pan biegunkę?
– Mam życie.
— Sklep dla samobójców
xwyczesanagitarax
Po co dalej mi żyć, gdy nie cieszy już nic i w dodatku mam pryszcza...
— Sklep dla samobójców
Reposted bySkydelanjnna
xwyczesanagitarax
3587 b9b5
xwyczesanagitarax
Cóż, nie byłem kimś takim, kto wart byłby pamiętania.
— Wiesław Myśliwski, „Traktat o łuskaniu fasoli”
Reposted fromlifeless lifeless viaPoranny Poranny
xwyczesanagitarax
4067 c64f
xwyczesanagitarax
1649 39c1 500
Beksiński Zdzisław
Reposted fromAnnju Annju viallarwydd llarwydd
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl