Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 20 2017

xwyczesanagitarax
Reposted fromthetemple thetemple viahagis hagis

June 19 2017

xwyczesanagitarax
,,Słuchaj to świerszcze''
,,Zrobisz mi pieczątkę z ziemniaka?''
— Świeże powietrze
Reposted byseaweednyaakohormeza
xwyczesanagitarax
Reposted fromFlau Flau viaazazel azazel
xwyczesanagitarax
Reposted fromFlau Flau viaazazel azazel
xwyczesanagitarax
4473 8eb5
Reposted fromczajnikq czajnikq viayanek yanek
xwyczesanagitarax
xwyczesanagitarax
5510 8906 500
Dobry wieczór. 
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
xwyczesanagitarax
xwyczesanagitarax
Czasem niepotrzebnie otwieramy się do ludzi. 
xwyczesanagitarax
4132 8444 500
Reposted fromwdychamspaliny wdychamspaliny viaataszka ataszka
xwyczesanagitarax
xwyczesanagitarax
8346 ab73 500
Reposted fromflesz flesz viaazazel azazel
xwyczesanagitarax
0339 a0ce 500
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viaazazel azazel
xwyczesanagitarax

Pytanie: Co tam u ciebie słychać? Stawia mnie zawsze naprawdę w kłopotliwej sytuacji...

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaazazel azazel
xwyczesanagitarax
3654 94d2 500
Reposted fromqb qb viaPoranny Poranny
8540 e0a6 500

 

Reposted fromirmelin irmelin viagdziejestola gdziejestola
xwyczesanagitarax
xwyczesanagitarax
4297 e00e 500
Reposted fromgreensky greensky viayanek yanek
xwyczesanagitarax
ojciec mi mówił, że indianie mieli takie przysłowie - jeśli chcesz coś zrobić, nie mów o tym. niech gromadzi energię.
— sz.
Reposted fromdotwork dotwork viagdziejestola gdziejestola
xwyczesanagitarax
Najszybszym sposobem unieszczęśliwienia się jest mieć tyle wolnego czasu, aby móc zastanawiać się, czy jest się szczęśliwym, czy też nie.
— George Bernard Shaw
Reposted fromapatyczna apatyczna viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl