Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 16 2017

xwyczesanagitarax
1198 2b43
Reposted fromkarahippie karahippie viaSzczurek Szczurek
xwyczesanagitarax
2530 b629
Reposted frompeper peper viagdziejestola gdziejestola
xwyczesanagitarax
Strach nie pozwala nam działać, choć tak dobrze wiemy, co powinniśmy zrobić, żeby zmienić nasze życie. Od czego się odciąć, a co do siebie przyciągnąć. 
— 02:30
xwyczesanagitarax
Aiguille du Midi, France
Reposted fromcorvax corvax
xwyczesanagitarax
Fake angels by Chris Cold
Reposted fromcorvax corvax
xwyczesanagitarax
1408 bbd7 500
Fritz Hegenbart
Reposted fromcorvax corvax
xwyczesanagitarax
Obawa niebezpieczeństwa jest tysiąc razy okropniejsza od samego niebezpieczeństwa, a strapienie, jakie nam sprawia przewidywanie zła, nieznośniejsze jest od samego zła.
— Daniel Defoe
Reposted fromcorvax corvax
xwyczesanagitarax
0668 90c5 500
Reposted fromoll oll viaZoonk11 Zoonk11
xwyczesanagitarax
1976
xwyczesanagitarax
Dlaczego chciałabym dawać ludziom wsparcie? Dlatego, że sama nie miałam go w życiu wystarczająco. Nikt mi nigdy nie powiedział: "Wierz w siebie. Wierz, w to, co czujesz. Postępuj tak, jak podpowiadają Ci emocje i intuicja. Dąż do celu. Walcz o swoje. Walcz o to, co uważasz za słuszne. Walcz o życie". Nie. Ja zawsze słyszałam, że muszę liczyć się ze zdaniem innych. Muszę być dla innych dobra, nawet nie będąc dobra dla siebie. Nie można być w pełni dobrym dla innych, nie potrafiąc zatroszczyć się o siebie. Nikt mi nie powiedział, że moje uczucia są najważniejsze i nimi powinnam kierować się w życiu. Od najmłodszych lat słyszałam, że muszę być silna. Ale silna dla innych, a nie dla siebie. Gdy dorosłam założyłam pancerz i szłam w nim przez życie, myśląc, że jestem silną kobietą. Ale silne kobiety nie potrzebują pancerza. Są silne dzięki swojej duszy, a nie dzięki zbroi, którą noszą. Minęło sporo czasu zanim to zrozumiałam. Zanim uwierzyłam, że moje uczucia nigdy nie są absurdalne. Absurdalne jest to, że ktoś próbuje mi ich zabronić.
— Aleksandra Steć
Reposted fromataszka ataszka
xwyczesanagitarax
8842 1a22
Reposted fromepidemic epidemic viagdziejestola gdziejestola
xwyczesanagitarax
0663 8d55 500
Władysław Podkowiński - Marsz żałobny Chopina, 1894

ostatni, niedokończony obraz jego
Reposted fromSapereAude SapereAude viaMaryiczary Maryiczary
1970 9f68 500

mrvalography Franklin Falls Trail

June 15 2017

xwyczesanagitarax
0893 7f7d
Reposted fromasteryzm asteryzm viaPicki91 Picki91
1883 0c3d
Reposted fromtwistedbutpretty twistedbutpretty viacorvax corvax
xwyczesanagitarax
xwyczesanagitarax
7045 e6c2
Reposted fromflesz flesz viaazazel azazel
xwyczesanagitarax
Wyjedziesz i znów zostanę sam.
— Ostatni wieczór w Hannoverze
Reposted byazazel azazel
xwyczesanagitarax
8703 a64b 500
Reposted frommeem meem viaponurykosiarz ponurykosiarz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl