Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 20 2019

xwyczesanagitarax
Myślałam o tym, jak bardzo kształtują nas ludzie, którzy nas otaczają, i jak z tego powodu bardzo trzeba uważać, wybierając ich, a potem przyszło mi do głowy, że mimo wszystko może się okazać, że trzeba ich utracić, żeby tak naprawdę odnaleźć siebie.
— Jojo Moyes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viairmelin irmelin
xwyczesanagitarax
1409 8eaa 500
Reposted fromnutt nutt viaikari ikari
xwyczesanagitarax
7374 8f1e
Reposted fromgrobson grobson viaikari ikari
xwyczesanagitarax
Reposted frombluuu bluuu viaikari ikari
xwyczesanagitarax
2960 ec29 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
xwyczesanagitarax
9218 9629 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
xwyczesanagitarax
9222 93c7 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
xwyczesanagitarax
5195 6453
Reposted fromstargazing stargazing viarudelubie rudelubie
xwyczesanagitarax

September 19 2019

xwyczesanagitarax
Smutno tu i zimno, może do samotności lepiej wracać dopiero na wiosnę?
xwyczesanagitarax
Taka się czasem czuję głupia, tępa i nietwórcza, że zdumiewa mnie, kiedy ludzie mówią coś innego.
— Sylvia Plath
Reposted fromlambadada lambadada viamy-whole-self my-whole-self
xwyczesanagitarax
Kobiety od przystojnych mężczyzn wolą zdecydowanych.
— Pokolenie Ikea
Reposted fromjasminum jasminum viaMartwa13 Martwa13
xwyczesanagitarax
8094 96f4 500
Reposted fromnyaako nyaako viaVostok Vostok
xwyczesanagitarax
xwyczesanagitarax
7022 986e 500
Reposted fromjagnie-w-bagnie jagnie-w-bagnie viaVostok Vostok
xwyczesanagitarax
Albo to uczucie, gdy kapie Ci z nosa i oczu o 3:19 a obok łóżka nie ma niczego w co można by go wysiąkać. (łącznie z rękawem kogoś bliskiego). i musisz westchnąć i wstać. 
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaGunToRun GunToRun
xwyczesanagitarax
2810 d6f6 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
xwyczesanagitarax
0838 228a 500
Reposted fromtichga tichga viairmelin irmelin
xwyczesanagitarax
Reposted fromFlau Flau viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl