Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 25 2016

xwyczesanagitarax
1378 46bb 500
Reposted fromaletodelio aletodelio
xwyczesanagitarax
1382 bd5e
Reposted fromaletodelio aletodelio
xwyczesanagitarax
1447 685a 500

unmaiden:

L’ Être lacunaire 1982

xwyczesanagitarax
Dlaczego - pytasz mnie -
Śmiałeś się wczoraj,
A dziś masz chmurę na czole?
Przecież wczoraj deszcz padał,
A dziś jest tak piękna pogoda.

- Tak, czasem mam lat cztery,
A czasem cztery tysiące.
— Leopold Staff
Reposted fromplayinglove playinglove viaMartwa13 Martwa13
xwyczesanagitarax
8639 5576
Reposted fromugly-or-ugly ugly-or-ugly viayanek yanek
xwyczesanagitarax
9851 4bb5 500
Wtorek.
Reposted fromporanny poranny
xwyczesanagitarax
2255 11a2 500
Reposted fromwieczerza wieczerza viadzony dzony
6132 dbbe 500
Reposted fromczarnemleko czarnemleko viaMartwa13 Martwa13
xwyczesanagitarax
xwyczesanagitarax
Widzisz, jaka ona jest? Będzie Ci opowiadała o wszystkich z największymi szczegółami, tylko nie o sobie. Ma taki mechanizm obronny. Tak, jakby nie miała własnego życia. Jakby jej życie było nieistotne. 
— rozmowa mamy z tatą - o mnie.
Reposted fromlivhanna livhanna viaMartwa13 Martwa13
xwyczesanagitarax
0693 2a80 500
Reposted fromxhiatusx xhiatusx viaMartwa13 Martwa13
xwyczesanagitarax
Zawsze miło usłyszeć, że ktoś za tobą tęsknił. Że mu ciebie brakowało.
Reposted fromnotforgetme notforgetme viaMartwa13 Martwa13
xwyczesanagitarax
2981 7e6c
Reposted fromnightmvre nightmvre viaPicki91 Picki91
xwyczesanagitarax
4389 89d8
xwyczesanagitarax
3903 a28b
Reposted frommemysoupandi memysoupandi viaMartwa13 Martwa13
xwyczesanagitarax
Samotność jest wtedy, kiedy wracasz do domu, odpalasz Facebooka i przez godzinę go odświeżasz. Żyjesz życiem dawnych znajomych, miłości, ale żyjesz obok. Nie jesteś częścią ich świata, nigdy nie zapala się chmurka wiadomości. Pusto.

Samotność jest wtedy, kiedy telefon służy Ci do odświeżania instagrama, bo jedyne smsy jakie przychodzą to te od operatora. Dźwięki mogą być permanentnie wyłączone, bo i tak nikt nie zadzwoni.

Samotność jest wtedy, kiedy widzisz setki eventów, na które z przyjemnością byś poszedł, ale nie idziesz. Bo nie masz z kim. Możesz iść sam, ale byłoby Ci tak przykro i głupio, że nie masz nikogo, że już bezpieczniej zostać w domu.

Samotność jest wtedy, kiedy siedzisz wieczorem i gapisz się w ścianę, bo każdy wieczór jest dokładnie taki sam.
Reposted fromtoniewszystko toniewszystko viayanek yanek
xwyczesanagitarax

October 24 2016

xwyczesanagitarax
- Co się stało?
- Życie.
- Nie martw się ono też przeminie.
— Takie pocieszenie.
Reposted byMartwa13Najada
xwyczesanagitarax
9507 df5a
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl