Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 27 2016

xwyczesanagitarax
2153 51c2 500
Philomena Famulok.
Reposted fromporanny poranny
xwyczesanagitarax
0212 0615
Reposted fromidu idu viayanek yanek
xwyczesanagitarax
3456 79a9 500
Reposted fromSowaSowa SowaSowa
xwyczesanagitarax
xwyczesanagitarax
3479 f69d 500
Reposted fromSowaSowa SowaSowa
xwyczesanagitarax
3491 d443 500
Reposted fromSowaSowa SowaSowa
xwyczesanagitarax
xwyczesanagitarax
xwyczesanagitarax
xwyczesanagitarax
xwyczesanagitarax
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viadzony dzony
xwyczesanagitarax
9461 dc5e 500
Reposted fromhellhasnofury hellhasnofury viadzony dzony
xwyczesanagitarax
2524 2ac9 500
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain viadzony dzony
xwyczesanagitarax
Fran Williams
Reposted fromcorvax corvax
2680 210a
Reposted fromkulamin kulamin vianezavisan nezavisan
xwyczesanagitarax
xwyczesanagitarax
8232 cef1

August 25 2016

xwyczesanagitarax
0197 c351
Reposted fromvaka vaka viaZoonk11 Zoonk11
xwyczesanagitarax
- Gdyby mogła Pani cofnąć czas i udzielić sobie jednej rady, to co by Pani powiedziała? - Przestań tyle myśleć o tym, ile ważysz, Meryl. To kompletna strata czasu.
— Meryl Streep
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaZoonk11 Zoonk11
xwyczesanagitarax
Chętnie bym więcej napisał o sobie, ale po prostu nie wiem co. Dzień, który przeszedł, podobny jest do tego, a dzień obecny jest do tego, który nadejdzie. Krótkie wizyty u dentysty; oto moje emocje.
— Marek Hłasko, Listy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl