Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 19 2017

xwyczesanagitarax
Jeden zeszyt i tylko tyle zostaje.
To co niewypowiedziane zostało napisane.

To by było na tyle.
xwyczesanagitarax
2662 9f3b 500
Dawid Gąsiorek
Reposted byredsth redsth
xwyczesanagitarax
2053 4b6d 500
Reposted fromAng3ll Ang3ll viagdziejestola gdziejestola
xwyczesanagitarax
xwyczesanagitarax
Aż tak głupia jestem?  Aż tak paskudna jestem?  Aż tak bardzo źle ze mną?
— Loca
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viasmutnazupa smutnazupa
xwyczesanagitarax
Reposted fromdobby dobby viagdziejestola gdziejestola
xwyczesanagitarax
Była późna jesień. Włóczykij szedł dalej na południe, lecz co jakiś czas rozstawiał namiot i pozwalał dniom mijać, jak chcą, chodził sobie i przyglądał się różnym rzeczom, nic nie myśląc i nic nie pamiętając, i dużo spał. Zachowywał ostrożność, ale niczym się właściwie nie interesował i nie obchodziło go, dokąd idzie - chciał tylko iść dalej.

Tove Jansson, Dolina Muminków w listopadzie
xwyczesanagitarax
Każdy samotnik, choćby się zaklinał, że tak nie jest, pozostanie samotny nie dlatego, że lubi,ale dlatego, że próbował stać się częścią świata, ale nie mógł, bo doznawał ciągłych rozczarowań ze strony ludzi.
— Jodi Picoult – Bez mojej zgody
xwyczesanagitarax
9024 ff45 500
Reposted fromkrzysk krzysk viaMartwa13 Martwa13
1606 0c25 500

scribe4haxan:

Metzengerstein - Anne Bachelier

Reposted frommarammio marammio viaPicki91 Picki91
xwyczesanagitarax
2609 691b 500
Oby
xwyczesanagitarax
3283 ab44 500
Reposted fromviolethill violethill viaMaryiczary Maryiczary
xwyczesanagitarax
9195 6a91
Reposted fromkrzysk krzysk viaMaryiczary Maryiczary
xwyczesanagitarax
3434 7e20
Reposted fromsarazation sarazation viaMaryiczary Maryiczary
xwyczesanagitarax
Kiedy masz 20 - 30 lat i nie dopuszczasz do siebie emocji, to znaczy, że umarłaś/umarłeś i możesz chodzić, oddychać ale i tak jesteś trupem.
W życiu chodzi o to, aby zakochiwać się i szaleć na fali emocji, cierpieć i znów walić głową w mur, mieć motyle w brzuchu i pić wódkę o 4 rano, bo znów nie wyszło.
I to jest nasz sens człowieczeństwa. Odczuwać. Nie zamknięcie się w sobie, nie kupowanie kolejnych butów i pralki, ale emocje.
Bo w życiu nie chodzi o stabilność i bezpieczeństwo, bo życie nie jest stabilne i bezpieczne, cokolwiek nam się na ten temat wydaje.
A na koniec i tak pamiętamy te rzeczy, które były niestabilne i niebezpieczne.
— Piotr C.
Reposted fromdreamadream dreamadream viatwiggylaw twiggylaw
xwyczesanagitarax
xwyczesanagitarax
7330 e51d 500
Reposted fromkrzysk krzysk viaMaryiczary Maryiczary
xwyczesanagitarax
1658 1094
Reposted fromsarazation sarazation viaMaryiczary Maryiczary
xwyczesanagitarax
1430 06ee
Reposted fromsarazation sarazation viaMaryiczary Maryiczary
xwyczesanagitarax
3429 6762 500
Reposted fromsarazation sarazation viaMaryiczary Maryiczary
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl