Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 21 2017

0383 12bc 500

Marina Abramovic, The Kitchen (Homage to Saint Therese), 2009

Reposted fromnadziejawkawie nadziejawkawie viaMartwa13 Martwa13
xwyczesanagitarax
7299 8e3e
Reposted fromewabe ewabe viaMartwa13 Martwa13
xwyczesanagitarax
Wnet i tak zginiemy w zupie.
— Jan Brzechwa
Reposted fromdrejk-e drejk-e viaMartwa13 Martwa13
xwyczesanagitarax
1362 a443 500
Reposted fromelchupacabra elchupacabra viaMartwa13 Martwa13
xwyczesanagitarax
1865 4bb2
Reposted fromfor-witches for-witches viaMartwa13 Martwa13
xwyczesanagitarax
xwyczesanagitarax
6494 1ef0
Reposted fromkrzysk krzysk viaMartwa13 Martwa13
xwyczesanagitarax
Pewność siebie nie oznacza, że gdy spotkasz się z ludźmi, zadzierasz nosa i uważasz się za kogoś lepszego. Pewność siebie oznacza, że w spotkaniu z ludźmi jesteś sobą, bo wiesz, że z nikim nie musisz się porównywać
Reposted fromnezavisan nezavisan viaZoonk11 Zoonk11
6500 3b95
Reposted frompheebs pheebs viaZoonk11 Zoonk11
xwyczesanagitarax
Mam zły dzień od paru dni.
Reposted fromboli boli viaZoonk11 Zoonk11
xwyczesanagitarax
6268 869c
Reposted fromkrzysk krzysk viaPoranny Poranny
2435 37c5
Reposted fromidiod idiod viaMartwa13 Martwa13
xwyczesanagitarax
Chciałbym Ci wszystko powiedzieć, ale mnie o nic nie pytasz..     
— K.
7050 5097
Reposted frombitner bitner viacorvax corvax
xwyczesanagitarax
xwyczesanagitarax
1501 edd5
Reposted fromrol rol viacorvax corvax

February 20 2017

xwyczesanagitarax
Tak naprawdę, to nic mi się nie stało. Kiedy mocno pierdolnąłem o ziemię, zauważyłem, że jednak można się podnieść. Wystarczy tylko zacząć wykreślać wszystko to, co zabija. Sytuacje, przeżycia, chwile, miejsca i ludzi. Ludzi, którzy potrafią zrobić taki rozpierdol w głowie, że człowiek ląduje albo u psychologa, albo szuka mostu. Można jeszcze inaczej przerwać cierpienie, ale trzeba żyć. Jutro może okazać się lepsze. Jeżeli człowiek nie ma już nic do stracenia, to dlaczego nie może budować pragnień od nowa? Życie czasami bywa więzieniem, gdzie okrutnym strażnikiem staje się ktoś, kogo kochasz. Ale nie ma takiego więzienia, z którego nie można uciec. Nie ma takiego strażnika, którego nie można zabić.
— R. Damian Castor
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viaPicki91 Picki91
xwyczesanagitarax
3836 a502
Reposted fromhasz hasz viaPicki91 Picki91
xwyczesanagitarax
1284 e341
xwyczesanagitarax
Reposted fromjasminum jasminum viaZoonk11 Zoonk11
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl