Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 13 2019

xwyczesanagitarax
Śmiało mogę powiedzieć, że jestem z siebie dumna z postępów, które robię i panowaniem nad swoimi lękami.
Kto by pomyślał, że będę się kiedyś wspinać i robić trasy na które patrzyłam z przerażeniem stojąc na dole. Wiem, że spełnię swoje założone cele może nie za rok, ale to zrobię :)
xwyczesanagitarax
Można zarzucić mi brzydotę, ale nie to że jestem zły wobec innych ludzi. Naprawdę się staram. 
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
xwyczesanagitarax
2096 04e5 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
xwyczesanagitarax
2169 551f 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
xwyczesanagitarax
6425 d031 500
Reposted fromambiente ambiente viatwiggylaw twiggylaw
xwyczesanagitarax
Wystarczy, że się człowiek na moment odsłoni, pokaże choć odrobinę ludzkich uczuć, a już dostaje tą swoją wrażliwością po ryju, aż mu gwiazdki migoczą pod kopułą.
— Jens Henrik Jensen - "Mroczni ludzie"
xwyczesanagitarax
Reposted from1911 1911 viaponurykosiarz ponurykosiarz
xwyczesanagitarax
xwyczesanagitarax
Boję się tego, co do ciebie czuję. Boję się tak bardzo kochać. Jeśli pozwoliłabym sobie cię pokochać, to by mnie zniszczyło. Byłbyś tylko ty. Stale bym się bała, że możesz się rozmyślić. A gdyby tak się stało, umarłabym.
— Jojo Moyes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaheavencanwait heavencanwait
xwyczesanagitarax
xwyczesanagitarax
8330 1b09 500
Reposted fromtfu tfu viastrzepy strzepy
xwyczesanagitarax
0046 379a
Reposted fromslodziak slodziak viaSzczurek Szczurek
xwyczesanagitarax
6544 90bd
Reposted fromtichga tichga viaPoranny Poranny

November 12 2019

xwyczesanagitarax
1505 7c84 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
xwyczesanagitarax
6698 6384 500
Reposted fromkurorori kurorori
xwyczesanagitarax
9574 8901 500
Reposted fromBabson Babson
xwyczesanagitarax
Reposted fromFlau Flau
xwyczesanagitarax
1351 3b4e
Reposted fromEtnigos Etnigos
xwyczesanagitarax
Im starszy jesteś, tym bardziej zdajesz sobie sprawę, że nie chcesz mieć niepotrzebnych dramatów lub wyczerpujących konfliktów, po prostu chcesz mieć miejsce, w którym można poczuć spokój lub ludzi, którzy go generują. 
— trzask.prask
Reposted fromlovvie lovvie viaponurykosiarz ponurykosiarz
xwyczesanagitarax
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl