Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 21 2019

xwyczesanagitarax
xwyczesanagitarax
Noce są od wszystkiego. Od poznawania się i od spełniania. Od wielkich decyzji i od pożegnań. Od uśmiechów. Od łez. Od żali. Od niewypowiedzianych słów. Od spojrzeń, dotyków i pocałunków. Od zbliżania się do siebie i oddalania się. Od współodczuwania.
— Diana Sullivan
xwyczesanagitarax
3578 c762 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaPicki91 Picki91
xwyczesanagitarax
Reposted frombluuu bluuu viaPicki91 Picki91
xwyczesanagitarax
xwyczesanagitarax
2951 6798 500
Reposted fromfoods foods viahope24 hope24
xwyczesanagitarax
8958 a82f
Reposted fromsavatage savatage viajestpieknie jestpieknie
xwyczesanagitarax
Reposted fromcube cube viamodalna-art modalna-art
xwyczesanagitarax
Reposted fromFlau Flau viaBlacksad Blacksad
xwyczesanagitarax
Czego mógłbym Ci dzisiaj życzyć? Chyba tylko tego wszystkiego czego Ci tak naprawdę brakuje. A o czym wiesz tylko Ty.  A może zaczęłaś już rozmawiać z bliskimi na ten temat? W każdym razie, życzę Ci uzupełnienia wszystkich braków. By poczuć się całością.
Reposted fromPoranny Poranny
xwyczesanagitarax
Reposted fromsanitas sanitas viaPoranny Poranny

March 12 2019

xwyczesanagitarax
3347 e196 500
Reposted fromsavatage savatage viaPoranny Poranny
xwyczesanagitarax
2777 c402 500
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viaSzczurek Szczurek

March 11 2019

xwyczesanagitarax
1348 7c6b 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaAnnju Annju
xwyczesanagitarax
5334 825b 500
Reposted fromGIFer GIFer viaponurykosiarz ponurykosiarz
xwyczesanagitarax
2862 0450 500
Edward Steichen - Eva le Gallienne, 1923
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
xwyczesanagitarax
5272 3324 500
Reposted fromvanite vanite viaikari ikari
xwyczesanagitarax
https://www.youtube.com/watch?v=u4XevlloPY4
steven wilson - the raven that refused to sing
Sing for me
Sing for me
You can come with me
You can live with me
Heal my soul
Make me whole

Sister I lost you
When you were still a child
But I need you now
And I need our former life
I’m afraid to wake
I’m afraid to love

Just becouse I’m weak
You can steal my dreams
You can reach inside my head
And you can put your song there instead
Please come to me
Please stay with me

(please, sing, try, cry)

Sing to me raven
I miss her so much
Sing to me (add name here)
I miss you so much
Reposted fromPoranny Poranny
3894 5602 500
Reposted fromidiod idiod viazupamarzen zupamarzen
xwyczesanagitarax
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl