Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 30 2017

xwyczesanagitarax
6046 f702
Reposted fromMirelnie Mirelnie
xwyczesanagitarax
0203 669a
Reposted fromdafil dafil viaSzczurek Szczurek
3147 3468
Reposted fromcocokashico cocokashico viaSzczurek Szczurek

March 29 2017

Play fullscreen

Asif Avidan and the Mojos ~ Got It RIght

Reposted fromSphinx Sphinx
xwyczesanagitarax
xwyczesanagitarax
A ja? A ja piję mięte i mam wielką ochotę na czekoladę.
xwyczesanagitarax
Ty zawsze byłaś inna, nawet dla Buki współczułaś a wszyscy się bali.
— No cóż.
xwyczesanagitarax
Kiedy jest Ci źle a pierwszy numer, pod który dzwonisz nie odbiera, to znaczy, że czas zmienić swój pierwszy numer.
— Katarzyna Wołyniec
xwyczesanagitarax
1253 fcbe 500
Reposted fromworsthappiness worsthappiness
xwyczesanagitarax
Albo pozostaje włóczyć się bez celu, co robię, albo – porozmawiać z Kimś. Ale nie ma z kim!
Trzeba łykać to wszystko samemu, przetrawiać samemu.
A czasem tak chciałbym do kogoś mówić naprawdę – jak małe dziecko. A przecież, kiedy mam mówić, zmieniam wszystko w żart, i nic nie mówię. Słów mi brakuje – tylko ciągła niepewność, żeby się nie obnażyć zanadto, żeby nie zdradzić, co się myśli naprawdę. Duma jakaś idiotyczna, żeby zostawić dla siebie tylko, i potem móc się grzebać w myślach czy wspomnieniach i użalać się nad sobą, ach, jak użalać!
— Wojaczek
xwyczesanagitarax
"Nie mieli facebooka, nie mieli komórek, więc okoliczności na Nich wymuszały to, że musieli być ze sobą, żeby porozmawiać, żeby się poczuć, żeby się zakochać, znienawidzić. 
Oni musieli się dotknąć i trochę poobcować ze sobą, no my... My niekoniecznie już musimy."

szkoda.
— J. Pawłowski
Reposted fromnathloves nathloves viaFlowialiusz Flowialiusz
xwyczesanagitarax
Gdy ktoś raz cię wykiwa, podświadomie czekasz na powtórkę. W końcu zaczynasz unikać ludzi, żeby się nie przywiązywać, bo wtedy nie zauważasz, jak znikają z twojego życia.
— Jodi Picoult
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaKisune Kisune
xwyczesanagitarax
Reposted fromFlau Flau viaSzczurek Szczurek
xwyczesanagitarax
xwyczesanagitarax
xwyczesanagitarax
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viaPicki91 Picki91
xwyczesanagitarax
4253 66e4
Reposted fromrol rol viaZoonk11 Zoonk11
xwyczesanagitarax
1359 47e3 500
Reposted frompierdolony pierdolony
xwyczesanagitarax
Reposted fromtowo85 towo85 viaPoranny Poranny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl