Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 20 2017

xwyczesanagitarax
Jeśli wystarczająco długo patrzy się na deszcz i nie myśli o niczym, człowieka stopniowo ogarnia uczucie, że jego ciało się uwalnia, otrząsa z rzeczywistości świata. Deszcz ma hipnotyzującą moc.
— Haruki Murakami
Reposted fromskynetpizza skynetpizza viagdziejestola gdziejestola
xwyczesanagitarax
5199 d01a
Reposted fromweightless weightless viaPoranny Poranny
xwyczesanagitarax
1799 4f37
Reposted fromretaliate retaliate viagdziejestola gdziejestola
xwyczesanagitarax
5042 ad2a
Reposted fromGIFer GIFer viaPoranny Poranny
xwyczesanagitarax
xwyczesanagitarax
xwyczesanagitarax
8652 8103
Reposted fromsiegmunda siegmunda viaSzczurek Szczurek
xwyczesanagitarax
xwyczesanagitarax
Reposted fromworst-case worst-case viaPicki91 Picki91
1875 a797 500
Reposted fromtwice twice viaPicki91 Picki91
xwyczesanagitarax
2895 63ed
Reposted fromLauderdak Lauderdak viaPicki91 Picki91

September 19 2017

6650 9b32 500
Reposted fromdivi divi viaschwarzerwolf schwarzerwolf
xwyczesanagitarax

September 18 2017

9566 09dd 500

voiceofnature:

Faroe Islands By Ali Horne

Reposted fromSkydelan Skydelan viacorvax corvax
xwyczesanagitarax
xwyczesanagitarax
3140 45a6
Nie ma chyba lepszego tekstu, który oddałby to co mam w głowie.

Ukardzione z FB "Cyniczny Romantyzm"
Reposted fromyanek yanek

September 16 2017

xwyczesanagitarax
1981
Reposted fromzdzislaw-beksinski zdzislaw-beksinski
xwyczesanagitarax
7664 7893 500
Reposted fromsilentshout silentshout viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl