Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 25 2018

xwyczesanagitarax
Play fullscreen

Neurosis - Stones from the sky

xwyczesanagitarax
- a co mi zrobisz jak Cię pocałuję?
- oddam Ci 
— ce.
Reposted fromcasas casas viaPicki91 Picki91
xwyczesanagitarax
9920 ef11
Reposted from4777727772 4777727772 viaPicki91 Picki91
xwyczesanagitarax
Reposted fromFlau Flau viaponurykosiarz ponurykosiarz
xwyczesanagitarax
- wyglądasz jak głupek. - dlaczego? - bo szczerzysz się jak idiota. - po prostu się uśmiecham, to nie jest głupie. - to z czego się cieszysz? - uroczo wyglądasz gdy jesteś sobą i nie wiesz, że ktoś na Ciebie patrzy.
Reposted fromPoranny Poranny
xwyczesanagitarax
8444 39f8 500
Reposted frommidnightradio midnightradio viaMartwa13 Martwa13
xwyczesanagitarax
6300 de92 500
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viaMartwa13 Martwa13
xwyczesanagitarax
4723 0cf1 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viaPoranny Poranny
xwyczesanagitarax
Dust, stars, and cosmic rays swirling around Comet 67P, captured by the Rosetta probe.
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaPoranny Poranny
xwyczesanagitarax

April 24 2018

xwyczesanagitarax
xwyczesanagitarax
I ten moment gdy się rozlatujesz i wszystko jest nie tak jak powinno, ale masz w świecie osobę, która jedzie do Ciebie setki kilometrów, żeby porozmawiać z Tobą kilka godzin.

Każdemu życzę takiej osoby :)
xwyczesanagitarax
Jestem mistrzem w pokonywaniu dużych, życiowych trudności, tylko po to, żeby później przejmować się głupotami. To tak jakbym pop*erdalała po górskich szczytach, tylko, żeby później wyp*erdolić się przez nieuwagę na prostej drodze.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianezavisan nezavisan
xwyczesanagitarax
2437 4d7d 500
Reposted fromdziewcze dziewcze viaPicki91 Picki91
xwyczesanagitarax
Reposted fromFlau Flau viaZoonk11 Zoonk11
xwyczesanagitarax
7754 c722 500
Reposted from4777727772 4777727772
xwyczesanagitarax
Reposted fromFlau Flau viagdziejestola gdziejestola
xwyczesanagitarax
xwyczesanagitarax
3638 bbed
Reposted fromLuna- Luna- viagogullo77 gogullo77
xwyczesanagitarax
7682 66a3 500
słowa słowa. tak wiele niepotrzebnych słów.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl