Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 20 2019

xwyczesanagitarax
2091 442b 500
Reposted fromolbaria olbaria viacorvax corvax
xwyczesanagitarax
1903 a208 500
nie ma się czym przejmować
Reposted fromcarmenluna carmenluna viaMartwa13 Martwa13
xwyczesanagitarax
1564 9d37 500
Reposted fromnyaako nyaako viaMartwa13 Martwa13
9413 cf6b 500
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viaMartwa13 Martwa13
xwyczesanagitarax
0149 c66f 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
xwyczesanagitarax
0151 3639
Reposted fromEtnigos Etnigos
xwyczesanagitarax
9554 01e7 500
Reposted fromyikes yikes viaSzczurek Szczurek
xwyczesanagitarax
"Skarżę się na nijaczenie wszystkiego i sam jestem przykładem takiego nijaczenia."

Sławomir Mrożek
Reposted frominmann inmann viamothsdevourer mothsdevourer
xwyczesanagitarax
8514 3928
Reposted fromAbaddon8 Abaddon8 viamothsdevourer mothsdevourer
xwyczesanagitarax
3424 56ff 500
Reposted fromtake-care take-care viamothsdevourer mothsdevourer
xwyczesanagitarax
2648 c296
Reposted fromcalifornia-love california-love viaikari ikari
xwyczesanagitarax
3455 473a 500
Reposted frompszczola91 pszczola91 viamothsdevourer mothsdevourer
xwyczesanagitarax
Z kim tak Ci będzie źle jak ze mną?
Przez kogo stracisz tyle szans każdego dnia?
Kto blady świt, noce bezsenne
tak Ci zatruje, jak ja?
— R. Przemyk
Reposted fromcountingme countingme viamothsdevourer mothsdevourer

May 19 2019

xwyczesanagitarax
xwyczesanagitarax
Mam ochotę się wtulić, tak z całej siły, w kogoś, komu mogę zaufać (…) Chciałabym pozostać w tej pozycji wiele, wiele godzin, aż spłynie ze mnie cały gniew, bunt, cały ten cholerny, wielotonowy smutek.
— A.Olejnik

May 18 2019

xwyczesanagitarax
Reposted fromFlau Flau viaSzczurek Szczurek
xwyczesanagitarax
5551 29dc 500
Książki
Reposted bystfun84jeszczenieponurykosiarzadmiracjagreywolfGaladrielaravenheartcelmaifrumos
xwyczesanagitarax

Ileż ja się napłakałam. Ale teraz już nie płaczę. Człowiek przestaje płakać, kiedy przestaje wierzyć w szczęście.

— Coco Chanel
xwyczesanagitarax
5070 8fd7 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo
xwyczesanagitarax
4975 d746 500
Reposted fromkicikitka kicikitka vianeomodalna-art neomodalna-art
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl