Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 19 2019

xwyczesanagitarax
I to jedna z tych nocy co nawet kakao nie pomaga na sen, muzyka wydaje się smutniejsza a myśli zrywają się ze smyczy...
xwyczesanagitarax
3781 e5dd 500
Reposted fromPoranny Poranny viaZoonk11 Zoonk11
xwyczesanagitarax

MIKROMUSIC - Tak tęsknię


Tak tęsknię za Twoim spojrzeniem Tym wymyślonym, którego nigdy
Nigdy nie było, nigdy nie było

Tak tęsknię za Twoim dotykiem
Tym wymyślonym, którego nigdy
Nigdy nie było, nigdy nie było

Tak tęsknię za Twoją czułością
Tą wymyśloną, a której nigdy
Nigdy nie było, nigdy nie było

Tak tęsknię za Twoim głosem
Tym wymyślonym, którego nigdy
Nigdy nie było, nigdy nie było
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
xwyczesanagitarax
Wiesz, co od kilku miesięcy dzieje się w mojej głowie? Od stanu otępienia przechodzę w maksymalną chęć życia. Potrafię obudzić się przerażona i za kilka godzin mieć wszystko w dupie. Jednego dnia myślę, że najważniejsze jest tu i teraz, a drugiego wpadam w panikę, że jednak nic już nie będzie takie samo
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viairmelin irmelin
xwyczesanagitarax
3870 c00d 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
xwyczesanagitarax
3873 c850 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
xwyczesanagitarax
3879 730f 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
xwyczesanagitarax
xwyczesanagitarax
Walking The Line by Casey Horner
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2
xwyczesanagitarax
3205 e3bd 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
xwyczesanagitarax
3124 42be 500
Reposted fromnyaako nyaako viakudlaty kudlaty
xwyczesanagitarax
3201 af51 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaikari ikari

July 18 2019

xwyczesanagitarax
3141 9987 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
xwyczesanagitarax
3143 a866 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
xwyczesanagitarax
3147 e597 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
xwyczesanagitarax
0288 0389
Reposted fromtaraxacum taraxacum viablackheartgirl blackheartgirl
xwyczesanagitarax
xwyczesanagitarax
...chcę Cię poznawać kiedy świeci słońce i kiedy pada deszcz, kiedy jest bezwietrznie i w czasie huraganu. Chcę Cię poznać właśnie w takich różnych stanach Twojej pogody. Chcę wiedzieć jaka jesteś naprawdę...
— własnie tego potrzebuję
Reposted bypragnienianiebieskieoczy
xwyczesanagitarax
Ogarnął mnie dziś mętlik. Bałagan. Myślę, co jest dla mnie najlepsze. Wiem, że nie mogę stać w miejscu. Życie to podróż. Czas ucieka. Człowiek ciągle szuka.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viashedevil shedevil
xwyczesanagitarax
rób ze mną dobro.
Reposted fromcarmenluna carmenluna viamothsdevourer mothsdevourer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl