Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 24 2017

xwyczesanagitarax
xwyczesanagitarax
Reposted fromFlau Flau viacorvax corvax
xwyczesanagitarax
xwyczesanagitarax
7880 5cc5
xwyczesanagitarax
znowu pojebało mi się w życiu
— .
Reposted fromniewychowana niewychowana viatarczyn tarczyn
xwyczesanagitarax
8939 0f93 500
Reposted bybukazlamodalnareverentiaagreywolfmidnightloverniebalagan
xwyczesanagitarax
4732 8840 500
Reposted frompureevil pureevil viaPoranny Poranny
xwyczesanagitarax
xwyczesanagitarax
xwyczesanagitarax
xwyczesanagitarax
xwyczesanagitarax
To bardzo dziwna rzecz. Tak samo jak ty, ja też chciałbym całkiem zapomnieć o różnych rzeczach. Ale im bardziej staram się zapomnieć, tym więcej sobie przypominam.
Wiesz, jak to jest, że im bardziej człowiek chce zasnąć, tym bardziej czuje się rozbudzony. Tu jest tak samo. Sam nie bardzo wiem, dlaczego tak się dzieje. Przypominam sobie nawet rzeczy, których nie powinienem pamiętać. Moje wspomnienia są tak wyraźne, że wręcz się czasem niepokoję, czy starczy mi miejsca na zapamiętanie dalszego życia, skoro tak dobrze pamiętam przeszłość. To prawdziwy problem.
— Haruki Murakami "Zniknięcie słonia"
Reposted fromlobotomy lobotomy viagdziejestola gdziejestola
xwyczesanagitarax
Nie wiedziałem od czego zacząć.
W sumie to nigdy nie wiem.
Zawsze tkwi we mnie jakaś blokada.
— Zrób mi jakąś krzywdę.
xwyczesanagitarax
4638 d06b
xwyczesanagitarax
4740 41d9 500
Samuel Beckett, Końcówka
Reposted fromidzsobie idzsobie viagdziejestola gdziejestola
xwyczesanagitarax
7954 6178
Reposted fromiamstrong iamstrong viacorvax corvax
xwyczesanagitarax
Jestem i chciałbym się pożegnać.
— Ludzie szybko kończą znajomości.
Reposted byasdfghazazel
xwyczesanagitarax
rzeczy, które widzisz jako dziecko zostają z tobą na zawsze
— Daria Bignardi "Miłość, na jaką załugujesz"
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass vianezavisan nezavisan
xwyczesanagitarax
8276 65f4 500
Reposted fromSzczurek Szczurek
xwyczesanagitarax
7047 00b5 500
Reposted fromhagis hagis viaSzczurek Szczurek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl