Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2018

xwyczesanagitarax
1086 b3f8 500
Reposted from4777727772 4777727772 viagogullo77 gogullo77
xwyczesanagitarax
5054 7ccb 500
Reposted from4777727772 4777727772 viagogullo77 gogullo77
xwyczesanagitarax
8079 7a5a
Reposted fromseaweed seaweed
xwyczesanagitarax
7905 cb52 500
Deterioration Of Mind Over Matter (Otto Rapp)
Reposted fromHypothermia Hypothermia viaMartwa13 Martwa13

June 21 2018

xwyczesanagitarax
1512 4228 500
Reposted fromkrn krn viaMartwa13 Martwa13
xwyczesanagitarax
                                   Nie bój się
                                doskonałości
 
                       
                        Nigdy jej nie osiągniesz
— Salvador Dali 1904 - 1989
Reposted fromMiskaea Miskaea viazupamarzen zupamarzen
xwyczesanagitarax
Ludzie często w nocy mają zupełnie inne emocje niż rano. Nie mówiąc o postanowieniach.
— J.L.Wiśniewski "Los powtórzony"
Reposted fromniezwyykla niezwyykla viazupamarzen zupamarzen
xwyczesanagitarax
Jestem zmęczony. Zbyt zmęczony, by akceptować perspektywę końców, które są początkami, od których trzeba wszystko zaczynać od nowa.
— A.Sapkowski 'Czas pogardy'

June 20 2018

xwyczesanagitarax
Play fullscreen

Meshuggah - Straws Pulled At Random

xwyczesanagitarax
1768 be78
Reposted fromOnetreeinabyss Onetreeinabyss viastrzepy strzepy
xwyczesanagitarax
Czy to ważne, co mówią inni, kiedy ja wiem, dlaczego robię, to co robię?
— Jodi Picoult
Reposted fromMsChocolate MsChocolate via4777727772 4777727772

June 19 2018

xwyczesanagitarax
Play fullscreen

Rival Sons - Long As I Can See the Light

xwyczesanagitarax
0079 e0ee
Reposted fromPoranny Poranny viastrzepy strzepy
xwyczesanagitarax
1428 06e8
Reposted fromQuadraphonic Quadraphonic viastrzepy strzepy
xwyczesanagitarax
6790 b400
Reposted fromzciach zciach viaPicki91 Picki91
xwyczesanagitarax
6763 f5eb 500
Reposted fromzciach zciach viamentispenetralia mentispenetralia
xwyczesanagitarax
0962 502e 500
Reposted frommesoute mesoute viaponurykosiarz ponurykosiarz
xwyczesanagitarax
xwyczesanagitarax
xwyczesanagitarax
Z moich największych życiowych przewinień najgłupsze było myślenie, że ludzie okażą mi taką samą miłość i troskę, jaką otrzymali ode mnie
— głupia ja
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl